Det sluttande planet

Det är ingen nyhet att allt blir nytt. Alla vet att digitaliseringen nu slår igenom med våldsam kraft i snart sagt alla branscher och du har hört fler föredrag om Uber, Airbnb och Netflix än du kan räkna till. 

Ändå händer det inte så mycket just hos dig? Många företag som hade väl fungerande analoga affärsmodeller står just nu och tvekar. Hur hantera framtiden?

Risken är att just tvekan blir den nya strategin. Patologisk prokrastrinering heter det i Fredrik Jerlovs nyskrivna föredrag som bottnar i människans rädsla för förändring. 

Under 90 minuter får du veta mer om det sluttande planets förrädiska princip och hur KBT för företag kan hjälpa vankelmodiga ägare att ta stegen ut i framtiden. Insikter, aha-upplevelser och humor.