Hur kontoret kan marknadsföra ditt företag

Med dagens moderna digitala teknik har det blivit allt enklare att arbeta på distans. Det gör även att rollen för det fysiska kontoret har börjat förändras. Istället för att enbart erbjuda kontorsplatser där personal kan sitta och arbeta, börjar de användas allt flitigare för marknadsföring. Företag har upptäckt att kontoret kan vara ett sätt att bygga varumärket och stärka företagskulturen.

Kontoret har fortfarande en del saker som inte kan ersättas med till exempel molntjänster. Möten mellan människor har en förmåga att inspirera och leda till intressanta samarbeten. Partners eller kunder kan bjudas in till en naturlig mötesplats. Är du ute efter lediga kontor i Stockholm finns gott om alternativ, både centralt och lite längre ut från stadskärnan. Med ett attraktivt kontor är sannolikheten stor att det blir lättare att sälja in verksamheten.

Hur viktig är den geografiska placeringen?

Ett centralt läge passar bäst om kontoret är tänkt att fungera som en mötesplats. De flesta företag vill befinna sig i det som brukar kallas CBD, Central Business District. Nackdelen är att det resulterar i hög efterfrågan som i sin tur driver upp hyresnivån. Samtidigt kan det vara ovärderligt att ha ett sådant utmärkt läge, särskilt om potentiella kunder står i valet och kvalet mellan dig och dina konkurrenter. Skulle ditt kontor vara snyggt utformat och även ha det bästa geografiska läget, så lär det bli en otrolig resurs. Investerare, kunder, samarbetspartners m.m. kan enkelt bjudas in och dessutom finns gott om restauranger och dylikt inom bekvämt gångavstånd.

Om ditt företag sällan har fysiska möten kanske läget spelar mindre roll. I så fall finns möjligheten att fokusera mer på låg hyreskostnad och välja ett billigare geografiskt läge. Även i framtiden spår många experter att fler svenskar kommer arbeta hemifrån. Har företaget redan för mycket kontorsyta, är ett tips att byta till ett mindre kontor som passar verksamheten bättre.