Trender inom marknadsföring

Samhällsekonomi, digital utveckling och konsumentmönster är bara några saker som påverkar arbete med marknadsföring. Under 2019 har följande trender varit tydliga inom marknadsföring.

AI blir allt viktigare

AI, artificiell intelligens, blir ett allt viktigare verktyg inom marknadsföring. Många aktörer använder i dag AI för att göra webbplatsanalyser och personalisering sina webbplatser. En annan tydlig trend är användandet av AI-drivna kundtjänster på webben. Förhoppningen är att kundupplevelsen såväl som sökmotoroptimeringen ska gynnas av användandet av AI.

Digitala butiker öppnar fysiska butiker

Digitala jättar som Amazon och Dustin har plötsligt gått från att endast synas digitalt till att etablera fysiska butiker. Flera företag i Sverige har senaste året gjort just detta, samtidigt som företag som IKEA istället fokuserar på sin digitala närvaro.

Medvetna företag

I dag vill konsumenter köpa produkter och tjänster från företag som är medvetna, ett företag som har ett varumärke som passar med konsumentens egna värderingar. Ett företag ska i dag alltså inte bara sälja och marknadsföra en produkt eller tjänst, utan även värderingar som passar med nutida samhällsnormer.

Fortsatt ökat användande av influencers

En tydlig trend är även ett ökat användande av influencers för att marknadsföra sin produkt eller tjänst. Influencers som är aktiva inom en nischad bransch som passar till ens varumärke blir även allt mer populärt.

Mer röststyrning

I Sverige etablerades nyligen Google Home, och med det kom röststyrning till svenska marknaden. Detta märks inom den digitala marknadsföringen, då hemsidor nu måste börja att anpassas för att fungera om en användare gör sin sökning med hjälp av röststyrning.

Mer marknadsföring i form av video

Video har växt fram som ett av de mest effektiva verktygen inom framför allt digital marknadsföring. Och många pekar på att detta medium kommer att fortsätta att växa och användas på sociala medier som Facebook och Instagram, samt företags egna hemsidor.