Grundläggande om marknadsföring

Hur ska ett företag lyckas nå ut till sina kunder med information om sina produkter? Genom marknadsföring! Ett företag som säljer tjänster eller produkter använder marknadsföring för att skapa engagemang och intresse hos sina potentiella kunder. Målet är att fånga sina potentiella kunders intresse men hur marknadsföringen sker är olika.

I mångt och mycket handlar marknadsföring om att identifiera sina konsumenter och bygga hållbara relationer mellan företag och kunder.

Den här artikeln sammanfattar processerna bakom marknadsföring och går igenom några olika typer av marknadsföring, som till exempel digital marknadsföring.

Sammanfattning av marknadsföring som process

För att marknadsföring ska kunna utföras så korrekt som möjligt krävs först och främst en marknadsundersökning och konkurrentanalys. Marknadsundersökningen kartlägger den marknad som företaget arbetar inom och de konsumenter som är potentiella kunder. För att en produkt eller tjänst ska kunna säljas så väl som möjligt krävs det en förståelse för olika konsumentgruppers efterfrågan, behov och önskemål.

Efter en genomförd marknadsanalys sker en konkurrentanalys, som handlar om att analysera och kartlägga konkurrenterna inom marknaden. Detta för att till exempel identifiera vilka möjligheter det finns inom marknaden.

När dessa två grundläggande analyser har genomförts arbetar företaget fram en strategi för hur marknadsföringen ska utföras och vilka mål som ska uppnås. Marknadsföringsstrategi handlar om att segmentera företagets position på marknaden och hur och vem som marknadsföringen ska riktas mot.

När den grundläggande strategin har genomförts börjar den aktiva marknadsföringen genom att till exempel publicera annonser i tidningar eller i olika tv-kanaler. Det finns många olika typer av marknadsföring, vilket vi berättar mer om nedan.

Några olika typer av marknadsföring

Marknadsföring handlar även om att bygga upp sitt företags varumärke. I en allt mer digital värld innebär detta till exempel att många företag har en tydlig digital närvaro.

Det finns flera olika typer av marknadsföring. En av de vanligaste metoderna som används är annonsering. Ett företag säljer annonser till tidningar, tv-kanaler och radiostationer. Annonser finns alltså i olika sorters format, som tryckt format och inspelade reklamfilmer. I dag används också vad som kallas native advertising, som innebär att reklamformatet förekommer i form av till exempel en skriven artikel.

En annan typ av marknadsföring är annonsutskick. Reklam skickas ut i form av tidningar eller flygblad som levereras direkt till kunder och potentiella kunder. I dag används även ofta så kallad inbound marketing. Detta är en metod där företag använder sig av internet för att hitta och rikta sin marknadsföring gentemot respektive kundkretsar.

I och med sociala mediers utformning och spridning har även användandet av så kallad influencing och influencers ökat. En influencer är till exempel en bloggare eller instagrammare som använder sitt sociala media konto och sitt eget varumärke för att sprida marknadsföring för företag. Influencern tar därefter betalt i form av lön eller sponsring från det företag som de arbetar som influencer för.