Olika arbetsroller

Eftersom marknadsföring berör många olika arbetsområden finns det självklart väldigt många olika arbetsroller som du kan ha om du arbetar inom marknadsföring. Här går vi igenom några olika arbetsroller. Är du intresserad av att studera marknadsföring, göra rätt karriärval eller bara söka dig till en ny arbetsroll? Då är den här texten för dig!

Marknadsförare – att jobba på ett företags marknadsavdelning

En marknadsförare arbetar med att skapa och driva igenom en marknadsplan. Marknadsförare kan arbeta åt företag och organisationer, såväl som institutioner. Gemensamt är att aktören har en produkt eller tjänst som de vill ska marknadsföras. Här kommer marknadsföraren in!

Är det en liten aktör kanske det räcker med att en marknadsförare arbetar för att genomföra en marknadsplan. På större företag finns det ofta en hel marknadsavdelning, där arbetet är fördelat mellan olika arbetsroller. Här kanske du arbetar med strategi, kundkommunikation, säljplanering eller marknadskommunikation.

I många fall arbetar marknadsförare även med reklambyråer som jobbar med copywriters och kommunikation.

Jobba på reklambyrå

Reklambyråer spelar för många företag en viktig del i arbetet med marknadsföring. Det är reklambyråerna som skapar den kommunikation som berättar ett företags eller organisations budskap för kunder. Ett tips för den som vill veta mer om branschen är att läsa branschtidningen Resumé, som fokuserar på just affärsområdet kommunikation.

På en reklambyrå jobbar till exempel copywriters, art directors, strategiska kommunikatörer, digitala kommunikatörer och projektledare. En copywriter arbetar med att producera innehåll till bland annat reklamer. Ofta är det skrivet innehåll. En art director arbetar framför allt med det visuella i en reklam, som bild och formgivning. Ofta arbetar en art director tillsammans med en copywriter.

Digitala kommunikatörer arbetar med att formge och delge reklam och budskap ut i olika digitala kanaler. I dagens allt mer digitala samhälle är sociala medier ett redskap som de flesta aktörer använder för att sprida kunskap och intresse för sina produkter och tjänster. En digital kommunikatör är kunnig inom just detta område.

Marknadskommunikatör

Redan nämnt är vikten av digitala kommunikatörer i dag. Ordet kommunikatör innehåller i dag många olika delar och ditt arbete kan se väldigt annorlunda ut beroende på arbetsplats. Jobbar du på en reklambyrå kommer antagligen ditt jobb skilja sig åt väldigt mycket till skillnad från om du jobbar för en intresseorganisation, kommun eller statlig institution. Men, som själva ordet kommunikatör avslöjar, handlar det i mångt och mycket om att kommunicera ut en aktörs budskap mot en specifik publik.

Ovan nämnt är några av de mest populära yrkena inom marknadsföring, men det finns fler.