Storytelling som marknadsföringsstrategi

När det kommer till reklam och marknadsföring finns det otaliga strategier att använda sig av. En marknadsföringsstrategi som fått allt fler anhängare på senare år är storytelling.

Berättelser som berör

Begreppet “storytelling” inom marknadsföring syftar på ett sätt att marknadsföra ett varumärke genom att berätta en historia. Målet är att skapa en positiv känsla kring varumärket hos befintliga och potentiella kunder. Till skillnad från att enbart marknadsföra den produkt man säljer, handlar storytelling snarare om att marknadsföra upplevelsen av en produkt eller vilka problem den kan hjälpa till att lösa. Ett exempel på ett företag som använder sig av storytelling är Volvo Cars, som i sin marknadsföring ofta betonar säkerheten i de fordon de tillverkar. Genom sina reklamfilmer förmedlar de trygghet och att de tillverkar en bil anpassad för det nordiska klimatet.

Berättelserna kan också syfta till att skapa en slags samhörighet eller gemenskap mellan företaget och dess kunder. Företaget kan exempelvis fokusera på miljömedvetenhet i sin marknadsföring, och på så vis berätta för kunderna hur mycket mindre miljöpåverkan deras produkt har jämfört med andra. Även om historierna bygger på verkligheten, behöver de inte alltid vara helt sanna. Genom att förstärka vissa egenskaper hos ett varumärke och tona ner andra kan man skapa positiva upplevelser hos sina kunder. Man bör dock se upp med att ljuga eller överdriva, då detta kan medföra negativa konsekvenser och skada företagets förtroende på marknaden.

Marknadsföring i sociala media

Många företag tar hjälp av influencers för att marknadsföra sina produkter. Genom att dessa personer visar upp företagets produkter i sina sociala medier inger det trovärdighet för kunderna. Även om det är effektivt för företagen har denna typ av marknadsföring fått hård kritik, då många anser att det är ett sätt att lura kunder. Numer måste det framgå av inläggen i sociala media om det rör sig om ett betalt samarbete med ett företag för att göra det extra tydligt.