Ta betalt av dina kunder

En av de viktigaste faktorerna när det handlar om företagande är onekligen att få in pengar från sina kunder för levererade varor eller tjänster. Det här är förstås en självklarhet, men något som är långt ifrån självskrivet är hur det ska gå till på bästa sätt. Med andra ord; hur fakturerar du dina kunder? Här nedan ska vi gå igenom några av de alternativ som står till buds.

Fakturera utan företag

Faktum är att du inte ens behöver ett företag för att kunna fakturera dina kunder. Genom att använda sig av de tjänster som https://www.frilansfinans.se/ erbjuder är det fullt möjligt (och dessutom smidigt) att fakturera för exempelvis ett utfört uppdrag utan att vare sig ha en registrerad enskild firma eller aktiebolag. Det här är något som är väl värt att undersöka för den som kommit igång med någon form av verksamhet, men inte som ett formellt företag.

Sälj dina fakturor

Har du redan ett registrerat bolag kan du antingen välja att själv fakturera dina kunder genom att helt enkelt utforma fakturor och skicka via mejl eller post, eller också låta ett annat företag ta hand om faktureringen. För det ändamålet kan du använda dig av factoring, vilket innebär att ett annat bolag köper dina fakturor. På så sätt slipper du följa upp betalning från din kund och får ofta dina pengar utbetalda inom några dagar.