Digital marknadsföring: annonsering via sociala medier

Sociala medier är en väldigt viktig del av digital marknadsföring. Svenskar har en hög närvaro på olika digitala och sociala kanaler, därför sker en stor del av olika aktörers marknadsföring på dessa kanaler. I den här texten ligger därför fokus på att förklara varför och hur annonsering sker på sociala medier.

Annonsera på sociala medier

Annonsering via sociala medier ger likt marknadsföring ett snabbt resultat och ses ofta som korta insatser, eftersom annonsering kostar pengar. Det finns en uppsjö av olika sociala medier. Men de som framför allt används när det gäller annonsering är Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Snapchat och Twitter. Instagram har blivit ett väldigt populärt medium för annonsering, eftersom det har ett sådant högt antal användare.

Annonsera på Instagram

För att kunna annonsera på Instagram krävs det att du har ett konto. Det finns såklart även en fördel med att låta ditt konto växa innan du skapar dina annonser, för att dessa ska nå din målgrupp. Att göra din annons är enkelt. Du använder verktyget Facebook Ads Manager och skräddarsyr din annons i enlighet med din marknadsföringsstrategi. Glöm inte att analysera resultatet av dina annonser för att se huruvida de passar just din strategi och plan för genomförande.