Marknadsföring av banker

Att höra av sig till banken är väl någonting de flesta av oss bara gör om det är nödvändigt? När det gäller de ekonomiska bitarna och sådant som försäkringar och sparande är det som bäst när de bara fungerar. Bankbranschen har i och med det, precis som alla andra branscher, ganska specifika förutsättningar att ta i beaktande för sin marknadsföring. Marknadsföring går att reducera till att handla om en enda sak: att skapa intresse kring den egna produkten. Men hur fungerar det när det handlar om en produkt som folk på sätt och vis vill ha så lite att göra med som möjligt? Det vill säga, de flesta av oss tycker om pengar, och vad vi kan göra med dem – vi är överlag desto mindre förtjusta i att gräva ned oss i avtalsklausuler och avkastningsprocenter.

Capcito är ett exempel på en ny svensk bank som på senare år lagt ned stora produkter på att utforma en marknadsföringsstrategi. De har tagit fasta på trender som vi på senare år kunnat se inom annan marknadsföring. I det avseendet har capcito.com utvecklat en serie enkla banktjänster inriktade på företag. Exempelvis företagslån som är enkla att ansöka om och som inte för med sig några dolda avgifter eller villkor som är svåra att förstå sig på. Enkelheten består i att det går att ansöka om lån och andra tjänster med hjälp av BankID och få svar redan samma dag.

I min mening bottnar rådande marknadsföringstrender delvis i konsumenternas önskan om en kombination av transparens och enkelhet. Som konsumenter vill vi inte bara veta att produkten vi köper är enkel, vi vill också förstå varför den är det. Vi vill få förklarat för oss hur enkel produkten är.