Myter inom marknadsföring

Marknadsföring handlar om aktiviteter ett företag bedriver för att få kunder att köpa deras produkter och tjänster. Detta bidrar till att företag uppnår sina mål: https://www.cyberclick.net/marketing i såväl utökad försäljning som ökad kunskap och medvetenhet om varumärket. Dessa mål uppnås genom att involvera distribution av produkter och tjänster samt forskning.

Det finns många fördelar med att investera i marknadsföring. En av dessa fördelar är att locka fram dolda behov: http://www.yourarticlelibrary.com/marketing/top-10-advantages-of-marketing/53152 hos kunder och därmed skapa en ny efterfrågan. Outnyttjade områden breddar marknaden och möjliggör för företag att öka sin produktion och vinst. En nackdel med marknadsföring är att det ibland förknippas med girighet och köphets. Dock är trots allt nettoeffekten av marknadsföring positiv för såväl samhälle som statskassa. Marknadsföring leder till ökad produktion, fler arbetstillfällen, samt ökad inkomst och levnadsstandard. Dessutom kan marknadsföring komma från andra håll som välgörenhetsorganisationer och secondhandbutiker där exempelvis kunder kan fynda en begagnad Ipad eller soffa. Marknadsföringsinsatser är därför helt kompatibla med hållbarhet och mjuka värden.

Digital marknadsföring är ett relativt nytt område inom marknadsföring. Statistik pekar tydligt på att allt mer: https://www.statista.com/statistics/237974/online-advertising-spending-worldwide/ pengar investeras i digital annonsering. År 2016 spenderades nära 200 miljarder dollar på digital annonsering och siffran beräknas öka till över 500 miljarder dollar år 2023. Trots att marknadsföring är ett så pass viktigt område inom affärsvärlden finns myter: https://blog.hubspot.com/marketing/23-marketing-myths-busted som inte stöds av forskning. Några av marknadsföringsmyter presenteras här.

3 myter inom marknadsföring

1. Marknadsföring är samma sak som annonsering: Även om annonsering ingår i marknadsföring är marknadsföringsområdet mycket bredare än så, däribland ingår utveckling av produkter och prissättning.

2. Prissättning ingår ej i marknadsföring: Detta stämmer inte. Prissättning kan å ena sidan användas för att locka om låga priser, och å andra sidan inge känsla av exklusivitet.

3. Ingen öppnar e-post från företag: Studier visar att marknadsföring genom e-post fortfarande kan vara effektivt och ge avkastning, så länge innehåll förmedlar verkligt värde för kunden.